ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾವಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬರಿ…

=8

View More ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು
error: Content is protected !!
×