ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು

ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಏನೆಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿರೆ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ…

=13

View More ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು
error: Content is protected !!
×