ಸ್ತ್ರೀ

ಸ್ತ್ರೀ —– ಸಹನೆಯ ಸಾಗರ ಹೆಣ್ಣು ಪುರುಷರ ಬಾಳಿನ ಕಣ್ಣು ಸೇರುವವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ದುಡಿತದಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಅಪ್ಪನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿ ಇವಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ದೇವತೆ ಸಂಸಾರ ಭಾರ…

=7

View More ಸ್ತ್ರೀ
error: Content is protected !!
×