ಜಿಂದಾಲ್ ದಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಿಂದಾಲ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ 3,667 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ…

=9

View More ಜಿಂದಾಲ್ ದಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರೋಧ
error: Content is protected !!
×