ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ

  ವರದಿ -ಬಿ ಹೊಸೂರು  ಇಂಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ. ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯು ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂತೊಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ…

=10

View More ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ
error: Content is protected !!
×