ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮನಕಲುಕುವ ದೃಶ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿನೋಬಾ ನಗರದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು…

=12

View More ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು
error: Content is protected !!
×