ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು

ವಾಸು ಈಗ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಇನ್ನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತನ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತೆ…

=17

View More ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು
error: Content is protected !!
×