ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ‘ನವಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ’ಗೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು’ಗಳ ತತ್ವಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ

ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ‘ನವಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ’ಗೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು’ಗಳ ತತ್ವಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕ “ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು”…

=30

View More ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ‘ನವಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ’ಗೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು’ಗಳ ತತ್ವಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ
error: Content is protected !!
×