ಹಿರೇ ಹಳ್ಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯ ಎಂದ ಯಡ್ಡಿ

ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ಇಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ…

=11

View More ಹಿರೇ ಹಳ್ಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯ ಎಂದ ಯಡ್ಡಿ
error: Content is protected !!
×