ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ವಸತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ…

=15

View More ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ
error: Content is protected !!
×