ಶಿವಣ್ಣ ಭಜರಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿ…

=13

View More ಶಿವಣ್ಣ ಭಜರಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ
error: Content is protected !!
×