ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಪಂ ಸಿಇಓ ಆಗಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಸರಕಾರ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಸಿಇಓ ಆಗಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರುನ್ನುಮ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

=8

follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
×